اخبار و رویدادها

فوریه 25, 2020

اهداء کمک جهیزیه به مددجو موسسه خیریه کلید بهشت رحمت

اهداء کمک جهیزیه به مددجو موسسه خیریه کلید بهشت رحمت شامل ۶ قلم لوازم منزل . اسفند ماه ۱۳۹۸
فوریه 25, 2020

سرکشی مددکاران موسسه خیریه کلید بهشت رحمت به مناطق محروم آجر پزی

سرکشی(طبق گزارشات مردمی جهت توزیع کالا در مراحل بعد) و توزیع لباس در مناطق محروم محدوده آجرپزی بهمن ماه  ۱۳۹۸
فوریه 4, 2020

اهداء کمک هزینه تحصیلی به مدد جوی موسسه خیریه کلید بهشت رحمت

اهداء کمک هزینه تحصیلی به مدد جوی موسسه خیریه کلید بهشت رحمت به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان .بهمن ماه ۱۳۹۸