اخبار و رویدادها

می 1, 2022

عید سعید فطر مبارک – ارسال بسته های حمایتی معیشتی خانوار اردیبهشت ۱۴۰۱

می 1, 2022

توزیع بسته های حمایتی معیشتی خانوار

عید سعید فطر ۱۴۰۱
آوریل 9, 2022

واریز مستمری اسفند ۱۴۰۰

واریز مستمری اسفدماه ۱۴۰۰ به بیش از ۱۵۰ خانوار